Jdi na obsah Jdi na menu
 


Izrael -Mrtvé moře,Jeruzalém,Betlém

5. 10. 2008


Izrael 5.10.2008

Mrtvé moře,Jeruzalém,Betlém

 

Jeruzalém je střediskem tří světových náboženství

Judaismus,Křesťanství, Islám

Obrazek

  

Program:

  1. Koupání v Mrtvém moři
  2. Olivetská hora – výhled na Starý Jeruzalém
  3. hora Sion – Poslední večeře Páně, Kostel na Nebevzetí Panny Marie
  4. Betlém – oběd, Koslel Narození Páně
  5. Zpět do Jeruzaléma přes bránu Jaffo – Kostel sv.Hrobu (Golgota,Ježíšův hrob), arabský trh s Křížovou cestou, Zeď Nářků

 

 

Obrazek

 

Opět,tak jako vloni jsem se vydala na dovolenou s partou přátel a stejně jako vloni na Sinajský poloostrov do hotelu El Faraana Reef a protože jsme se už doma domluvili,že zkusíme výlet do Izraele,když už budeme tak blízko, zbývalo jen se rozhodnout s kým tento výlet podnikneme. Těsně před odletem se na Orbionu objevila Maja -(Majatour) a nabídla tento výlet s tím, že oproti  CK Exim Tours , se kterou jsme na dovolenou jeli, ona má zařazen v programu i Betlém.

 

Přiznávám,že jsme do poslední chvíle pořád ještě váhali,komu tedy svěříme naše těžce vydělané peníze J a tak jsme si s Majou domluvili schůzku ,ještě před schůzkou s delegátkou Eximu.

 

Maja dorazila přesně na čas a po chvilce povídání jsme se rozhodli, že vyrazíme do Svaté země právě s ní………a udělali jsme moc dobře. Dáváme tedy zálohu (ne celou částku) na výlet,přece jen ještě trocha pochybnosti v nás je,ale jak se posléze ukázalo,bylo to zbytečné. 

Maja pořádá výlet v neděli a odjíždí se brzy ,tedy ve 23.15 hodin od hotelu,máme od Maji zajištěné i balíčky s jídlem. 

Přijede pro nás auto,které ještě vyzvedne několik lidí včetně Maji na jiných hotelech a odveze nás kousek za Sharm ,kde počkáme na autobus ,který nás ještě s dalšími klienty odveze na Egyptsko – Izraelskou hranici. V Autobusu si vyplníme nezbytné karty na přechod přes hranice,abychom se vůbec nemuseli zdržovat. Je nám vysvětleno,jak se na Izraelské hranici chovat,aby nebyl problém. Víme,že budeme procházet po jednom a budeme tázáni, jestli nemáme zbraň  a zda jsou všechny věci co máme naše,jestli nám někdo něco nedal,abychom to přenesli přes hranice.

 

ObrazekCesta trvá asi 3 hodiny i s přestávkou na Egyptské straně na WC a občerstvení. 

Protože jsme vyjeli celkem brzy a je neděle,to se většinou na výlet do Izraele nejezdí,dorazíme na hranice jako 1. autobus z Egypta a jde vše jako po másle,přesně tak,jak nás Maja informovala. Z naší skupiny si Izraelci vybírají na kontrolu Davida a ještě jednu slečnu,dělají stěry z pasů na střelný prach a drogy. Ale jsou čistí,tak můžeme dál J Voda je nezajímá,klidně nám ji nechávají,jen z brašny s foťákem mi vyndají všechny baterie a kontrolují obsah brašny. Vše mi vrátí a jdeme dál. 

Projdeme pasovou kontrolou a jsme na Izraelské straně. Tam už nás čeká autobus s Izraelským řidičem Ibrahimem s ním strávíme spolu s Majou celý den.  

Naše cesta pokračuje tedy přes Negevskou poušť k Mrtvému moři.Obrazek

 Po cestě nám Maja vysvětluje pár zvláštností ohledně hranic v Eilatu s Jordánskem zvlášť je zajímavý systém letiště ,totiž když přiletíte do Eilatu a vystoupíte z letadla na pravo,jste v Jordánsku a nalevo v Izraeli. Prostě je to společné letiště pro oba státy.Maja začíná svůj slovní maratón a už tušíme,že to bude skvělý výlet. Její perfektní znalost arabštiny je podle mě velkou devizou a jak se ukáže  později,nemýlím se. S Ibrahimem mluví arabsky. 

Projíždíme Negevskou pouští přijíždíme po 2 hodinách k jižní části Mrtvého moře. 

Jedinou známkou života ve vyprahlé  poušti jsou skupinky beduínů. V průběhu staletí bylo provedeno mnoho pokusů o zúrodnění Negevské pouště. Izrael zahájil programy na hospodářský rozvoj regionu formou pouštních kibuců.Obrazek

  

Kibuc(foto vlevo) = idea vymyšlená východoevropskými Židy. Hlavní myšlenkou venkovských zemědělských osad je soběstačnost a rovnost,kdy všichni členové pracují pro společné blaho. Jedná se o vysoce produktivní komunity s vlastními plenárními schůzemi  na nichž se rozhoduje  o veřejných záležitostech. Trošku mi to připomnělo jistou ideu totalitního režimu u nás a jinde na východě J

 

Přijíždíme k jižnímu cípu Mrtvého moře. Je to ve skutečnosti jezero,které leží na nejníže položeném místě na světě se 411m pod hladinou moře a je nejnižším bodem na Zemi.Obrazek(ty dva cípy-viz foto vlevo) Jeho voda je bohatá na minerály (hořčík,brom a jod) a obsahuje 26 % pevných látek. Léčivé účinky jsou jistě nepopiratelné a západní břeh vroubí lázně a sanatoria.Dnes je však Mrtvé moře ohroženo poklesem hladiny ,jenž od začátku 20.století dosáhl 12 m. Vzniká projekt na záchranu ,s tím,že by se snad mělo propojit s Rudým mořem,ovšem propočítává se,co to udělá s koncentrací vody v Mrtvém moři a podobně. ObrazekPopisovat plavání v Mrtvém moři je zcela zbytečné,to se musí prostě zažít. ObrazekVoda má konzistenci podobnou oleji a kupodivu je z ní i olej cítit . Je příšerně slaná a hořká,Maja nás varovala,abychom neochutnávali, a to je jako by mi řekla  – ochutnej!!!- tak jsem ochutnala  J a je to fakt nepoživatelná tekutina ! 

Na místě,kde jsme se koupali je občerstvení,šatny,sprchy a nezbytná prodejna kosmetických přípravků na vše, na co si jen  vzpomenete. Ovšem zdá se nám vše příšerně předražené a tak kupujeme jen maličkosti jako suvenýry.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odjíždíme směr Jeruzalém

Obrazek

 

stále kolem Mrtvého moře až k jeho severní části ,kde je krásnější pobřeží než na jihu.Obrazek

 

Projíždíme stále ještě Negevskou pouští a míjíme osamocenou pevnost Masada na vrcholu skalního útesu  (cca 400m n.m.) vystavěnou  Herodem Velikým na břehu Mrtvého moře. Byla to nejbezpečnější pevnost provincie Judey s cisternami a sklady,lázněmi a koupelnami,slavnostními sály a paláci.Poté,co byl r.70 při židovském povstání proti Římanům zničen Jeruzalém,uprchlo 976 židovských vzbouřenců do Násady a opevnili se zde. Poté převzal situaci Flavius Silva vyzbrojen legií o síle 15000 mužůObrazek (foto dole-Masada)

Když vůdce pevnosti Eleazar ben Jaír  poznal,že je jakákoliv obrana marná pronesl větu: „Raději zemřeme,než abychom upadli do otroctví našich nepřátel,raději se svými ženami a dětmi svobodně odejděme z tohoto světa“. Dobrovolně se rozhodli odejít ze světa všichni muži,ženy a děti. Pak bylo  vybráno 10 mužů, kteří zabili všechny obyvatele pevnosti.Poslední žijící obránce zapálil palác a nalehl na svůj meč. Bohaté zásoby vody a potravin ale zůstali nedotčené,aby Římané viděli,že nepřišli o život hlady a žízní. Když se ráno římští legionáři dostali do pevnosti ,potkali zde pouze dvě ženy,které unikly dobrovolnému masakru,skryty v jedné z cisteren.

 A zazvonil zvonec pohádky je konec J 

Návštěva Masady je povinností každého Izraelce . V Izraeli je součástí přísahy vojáků a je to pro ně opravdu posvátné. 
 A už přijíždíme do Jeruzaléma Obrazeka naše první cesta vede na Olivetskou horu odkud je překrásný výhled na Starý Jeruzalém, pořídíme tu několik fotek s klasickými stavbami, jako je Skalní chrám , jeden z prvních počinů islámské architektury,který  postavil umajjovský chalífa Abd-al-Malik v letech 688-94 a měl proklamovat nadřazenost islámu a být ohniskem islámské víry ve Svatém městě.  Dnes vévodí celému Jeruzalému a stal se jeho symbolem. Pohled na něj s muslimskou čtvrtí v pozadí je opravdu překrásný.Vpravo pak Ruský chrám Máří Magdalény (Ruský pravoslavný chrám) , postavený carem Alexandrem III. V roce 1885, jehož 7 zlatých cibulových bání se řadí k nejúchvatnějším  dominantám Jeruzaléma..

foto:pohled z Olivetské hory na skalní chrám a Starý Jeruzalém 

Obrazek

Vpravo pak Ruský chrám Máří Magdalény (Ruský pravoslavný chrám) , postavený carem Alexandrem III. V roce 1885, jehož 7 zlatých cibulových bání se řadí k

nejúchvatnějším dominantám Jeruzaléma

ObrazekObrazek

 

 

Obrazek

Obrazek

 Pod námi se rozprostírá Židovský hřbitov a právě tu probíhá pohřeb a ortodoxní židé v černých oblecích a klasických kloboucích mezi bílými pomníčky nelze přehlédnout. Mnoho židů touží být pohřbeno na Olivové hoře v blízkosti Jošáfatova údolí,kde bude podle tradice  v den posledního soudu lidstvo vzkříšeno. 

Odjíždíme na horu Sion - mezi městskými hradbami a horou se táhne Jošáfatovo údolí s několika hrobkami z 1. a 2. století před Kristem. Na jižním konci údolí se nalézá 3000 let stará osada (Davidovo město),jež se měla rozvinout v Jeruzalém. Terén se zvedá směrem na západ v oblasti hory Sión,spojované s poslední večeří Páně.

Obrazek

 Projíždíme kolem Síně holocaustu,a chrámu Národů,(foto nahoře) na opačné straně silnice se rozprostírá křesťanský hřbitov s hrobem Němce Oskara Schindlera,který za 2.sv.války zachránil více jak tisíc židovských vězňů z koncentračních táborů tím,že je zaměstnal ve své továrně. Stal se symbolem boje proti holocaustu a před smrtí v roce 1974 požádal o možnost být pohřben v Jeruzalémě.

Procházíme kolem chrámu krále Davida,kde nám Maja podrobně vykládá  o poslední večeři Páně ,která se konala v gotické budově  jenž se jako jediná dochovala z rozlehlého kostela ,který vybudovali křižáci na památku Zesnutí Panny Marie. A tady už mám z toho hlavu tak zamotanou,že nevím která bije J Maja se tomu směje a povídá,že napoprvé to nechápe nikdo,jak to vlastně všechno bylo,to mně teda dost uklidnilo :-))foto:strom života

Obrazek


Večeřadlo je vlastně prázdná síň jen s krásnými vitrážovanými okny,tady Ježíš naposledy večeřel

Obrazek

 

 

Obrazek

 

Procházíme,fotíme a posloucháme Maji výklad. Příště si beru diktafon,protože jak odbíhám fotit,moc toho nepochytím. Diktafon bude mít v ruce Rosťa,ten poslouchá vzorně :-))

ObrazekObrazek


Vylezeme na střechu a tady jsme prý na „Střeše Světa“ Maja vykládá a já jdu fotit z tohoto místa Obrazek

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie za střechy Světa(foto vpravo) . 

Odjíždíme do Betléma ,rodiště Ježíše Krista,vzdáleného  10km jižně od Jeruzaléma, v kopcovité,úrodné krajině- díky tomu nese jméno,jež znamená „Dům chleba“. V Betlémě žijí převážně arabští křesťané a patří k takzvaným autonomním oblastem budoucího palestinského státu. 

Přejíždíme tedy do Palestiny a Maja nás upozorňuje,abychom nyní nechali foťáky odpočinout,za focení na hranici jsou obrovské pokuty a to by nestálo za to.

Obrazek

(rychle aspoň fotka Palestinské banky :-)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do autobusu vstoupí ozbrojenci se samopaly a chtějí vidět pasy. Nic víc,můžeme projet.Tady fotka opravdu nebude :-)zastavujeme u obchodu,kde nakoupíme růžence,vyřezávané betlémy a podobné předměty a jdeme na oběd. 

Obrazek

 

Obrazek

Mají tu nádherný vyřezávný Betlém z olivového dřeva (foto nahoře)

 

Po nákupech nás Maja zavede na oběd do restaurace hned za krámkem,kde máme připraveny švédské stoly s dost dobrým výběrem jídla.

 

Po obědě jdeme do kostela Narození Páně,kde původně stála jeskyně,kde se Ježíš narodil.

Obrazek

 

Bazilika Narození: jeskyně narození je ústředním bodem kostela.Obrazek

Obrazek

 

 Stříbrná hvězda na podlaze označuje místo,kde se prý narodil Ježíš.Schází se sem do podzemí,kde je neskutečné vedro. Obrazek

 

 

Věřící pokládají zakoupené předměty na toto místo,a má to tu jistou atmosféru i pro nevěřící.

 

 

 

 

 

 

 

 

Třicet ze čtyřiceti polychromovaných sloupů ve střední lodi nese křižácké malby světců a Panny Marie s dítětem , jsou zhotoveny z leštěného růžového vápence. Obrazekb.

Přicházíme k podlahové mozaice nalevo od oltáře která se zachovala  původním stavu z někdejší baziliky.

 

 

 

 

 

ObrazekPokropím (podle rad zasvěcených ) 

růženec koupený mamině v Betlémě  svěcenou vodou ,nevím,jestli to teda bude odemně platit ,na to jsem nesměla zapomenout a můžu z Betléma odjet zpět do Jeruzaléma  ,kde  nás ještě čeká  chrám Ježíšova hrobu a Zeď nářků.

 

Obrazek

Ještě posedíme v lavicích chrámu a trochu nás opravdu dostane ta posvátná atmosféra,sedíme tiše a docela bych si přála vědět,co se komu v té chvíli honí hlavou.

Obrazek

 

Takže svoje to tu má  !!! A ty vitráže jsou skvostný .ObrazekObrazek

 

Přiznám se,že mě napadají myšlenky,které jsem do té doby ani jednou v hlavě neměla.

Obrazek

Zeď.která dělí Jeruzalém a Izrael od Palestiny a Betléma.(vpravo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Odjíždíme z Betléma zpět do Jeruzaléma do kostela Svatého hrobu.

Přijíždíme k chrámu Božího hrobu,který vyrostl na místě předpokládaného ukřižování,pohřbu a mrtvýchvstání Krista a je nejvýznamnější křesťanskou památkou.Obrazek

 

foto vlevo:10.satnice křížové cesty

Ježíš je oloupen o své šaty

 

 

 

 

 

 

 

 Vejdete-li do chrámu hlavním vchodem,schodiště vpravo vedou na Golgotu ,což v hebrejštině znamená „místo lebky. Prostor je rozdělen na dvě kaple. Nalevo řecká pravoslavná kaple s oltářem umístěným přímo na skalním výchozu,na němž byl podle tradice vztyčen Kristův kříž. 


Obrazek

Měkčí okolní hornina byla odstraněna při výstavbě chrámu a zbylou puklou Golgotu je možné shlédnout přes ochranné sklo kolem oltáře.Jedná se o dvacáté zastavení křížové cesty

Vpravo se nachází římsko-katolická kaple s desátým a jedenáctým zastavení.Mezi oltáři stojí oltář Stabat mater připomínající Mariin žal,když stála u paty kříže a označuje třinácté zastavení

 

Obrazek

Obrazek

 

 

 

 

 

 

Foto nahoře vpravo:11.zastávka na Křížové cestě- Ježíš je přibit na kříž

 

Důkazů o tom,že kostel stojí na místě Kristova ukřižování je sice shromážděno poskrovnu,zato jsou nezvratné.Obrazek

 

 

Určitě nejfrekventovanějším místem je puklý kámen z růžového mramoru,je kámen pomazání,na nějž byl Ježíš položen

 

 Je to 13.stanice na cestě utrpeníVěřící tu pokládají předměty,které chtějí posvětit ,kámen líbají a modlí se u něj. Někteří mi připadají,že jsou jako v transu.Obrazek

 14.zastavení-Kristovo tělo jeuloženo do hrobuObrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ještě pár fotek venku

Obrazek

 

Obrazek

 

 

Procházíme přes súk,kde nás upozorňuje Maja ještě na další Kristova zastavení na křížové cestě.

Obrazek

 

ObrazekŽe křížová cesta povede přes obchůdky,jsem opravdu netušila a dost mě to překvapilo J

Obrazek

 

Přicházíme přes skener ke Zdi nářků.

Zeď nářků je pozůstatkem západní zdi bývalého biblického chrámu Židů na hoře Moriah.Je to nejsvětější místo židů a je cílem mnoha židovských poutníků.Obrazek 

Největší nával tu zažijete asi v pátek večer,kdy sem přicházejí věřící a motlitbami a písněmi se připravují na šabat.Obrazek

Obrazek

 

Plot mezi muži a ženami- muži vlevo,ženy vpravo J byl postaven na naléhání ortodoxních Židů až v roce 1970. V mužské části bylo poloprázdno u ženských narváno,asi prostě víc naříkají

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prodereme se s MirkouObrazek přes dav mumlajících žen ke zdi,strkáme do štěrbiny papírky s napsaným přáním a už jsme místními ženami odstrkovány,atak vyklízíme pole a jdeme počkat na kluky.Měli u zdi prostoru víc !!!ObrazekObrazek

Toto putování po Jeruzalémě bych viděla reálně na 2-3dny jeden den je málo,ale díky za něj,jsem ráda,že jsem to viděla a zažila tu atmosféru,která je na svatých místech opravdu silná a zvláštní.

Byl to krásný výlet i když pro mě osobně docela chaos,těch informací bylo najednou tolik,že jsem z toho měla po hodině v hlavě totálně smotaný švihadlo,tak jestli jsem tady něco pomotala tak mně na to upozorněte a já to opravím. Poznámky jsem nestíhala psát a tak mám teď po ruce průvodce ,jinak bych nebyla schopná to dát do kupy  

Odjíždíme unavení zpět do Egypta na hotel,nohy bolí asi každého z nás,vždyť jsme nalítali pěkných pár kilometrů,ale stálo to za to……

 

Nakonec chci poděkovat Maje,byla nám skvělou průvodkyní,na to jak je mlaďounká,opravdu toho hodně ví a zná,mohu vřele doporučit.

 

Některé fotky jsou Davida a děkuji za půjčení ;-)  

 

Náhledy fotografií ze složky EGYPT-IZRAEL-PALESTINA 2008

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

oplati sa tam ist

(peterhodal, 15. 8. 2013 13:26)

jeruzalem a celkovo izrael ci palestinu sa iste oplati navstivit, niesom vobec veriaci, ale toto mesto ma dostalo. mal som tam aj celkom v pohode sprievodcu slovaka, skuste ho najst cez facebook a da sa tam aj teraz za lacno letiet s budapesti

Karel a Josef:

(Milena, 21. 8. 2009 17:41)

moc děkuji za návštěvu moc mně těší,když těch pár slov a fotek potěší i druhé ;-)

KRASNE!

(Jozef, 21. 8. 2009 14:57)

Mam obrovsku tuzbu vo svojom srdci prist na tieto miesta, dotknut sa, poklonit sa. Je to nadherne miesto, kde k nam prehovoril stvoritel! Som fotograf, a nemam vecsieho sna ako priniest svetu krasne obrazky z tychto miest! Take ktore sa dotknu srdca cloveka! Snad sa mi to raz splni! Dakujem za krasne slova a fotografie! JozefNoga Bratislava

Úchvatný komentář

(Karel, 15. 6. 2009 21:36)

vystihující přesně ty pocity, které jsem měl během návštěvy Jeruzaléma. Ač ateista, procházel jsem místy, kudy šla historie a Ježiš s pocitem obrovské úcty k lidem žijících v dané oblasti a bojujících o právo žít na svém historickém území. Já se tam ještě jednou určitě vrátím. Jeden den je opravdu málo - a u Zdi nářků jsem se také pomodlil a dal i přání. Silný zážitek.

pro Věrku

(Milena, 6. 11. 2008 8:49)

no to já bych psala pořád,jen kdyby bylo o čem :-))
ale zase bude nebo,jen co něco našporuju,vezmu zase kramle :-))))

Izrael

(Věra M., 6. 11. 2008 8:01)

Milu, přečetla jsem to jedním dechem, jako pokaždé, dej vale šéfíkovi a piš cestopisy.Je to krásné a při čtení mam pocit, že jsem tam byla s Tebou. Těšim se na další :-)V.

pro šéfíka :-)

(Milena, 5. 11. 2008 20:30)

v práci by mně to ani nenapadlo :-)))

paráda

(šéfík, 5. 11. 2008 19:07)

moc dobře vím kolik času a námahy stojí takováhle prezentace a něco takovýho sepsat a fotky umístit na web a vůbec... je to moc pěkný a je vidět, že Tě to dost baví a máš na to čas /snad doma:-)/. Fakt paráda!!!